Weekberichten van maa 30/11/2020 tot zon 06/12/2020

Filter Van tot en met

Deze week:

STAGE 7LGW WEEK 22

maandag 30/11/2020

1ste jaar: MOS duurzame fruitverkoop - Speelplaats Cumulus - Begin: 10:10

4STWab: Aanpassing lessenrooster

Aanpassing

13:404STWabH120Les

5GWab: Speker VLOS (gaat niet door) - v103 - Begin: 13:40 - Einde: 15:00

Begeleiding

13:405GWab

5GWcd: Spreker VLOS (gaat niet door) - V201 - Begin: 15:00 - Einde: 16:10

Begeleiding

15:005GWcd

7CPTef: Bezoek ACTA

Begeleiding

08:257CPTef

7TBZcd, (groep 2): Aanpassing lessenrooster

Aanpassing

08:257TBZcdM304Les DZ
09:157TBZcdM304les DZ
10:207TBZcdM304les DZ
11:107TBZcdM304les Frans
12:007TBZcdPAUZE
12:507TBZcdM304PAH/DZ
13:407TBZcdM304PAV
14:307TBZcdM304PAV
15:207TBZcdM304les Frans

Diversen: Kernraad leerlingenraad (gaat niet door ) - H111 - Begin: 12:00 - Einde: 13:40

Diversen: Aanpassing lessenrooster

Aanpassing

08:256LMaLes LO
08:256LMbC006

Okan klas: Afname Tasantest OKan-klas - H117 - Begin: 08:30 - Einde: 12:00

Lokaalwijziging

08:25H117OKan klas

dinsdag 01/12/2020

2de jaar, 3TSO: MOS duurzame fruitverkoop - speelplaats CURA - Begin: 10:10

4TWa: Aanpassing lessenrooster

Aanpassing

08:257TBZabM203
11:104TWaH211
15:204TWaH120

5CHa, 5CHb, 5FTAa, 5STWab, 5STWcd, 5STWef, 5STWg, 5STWh, 5TWab, 6CHab, 6FTAa, 6GWab, 6GWcd, 6GWef, 6TWa, 7AAa: Rapport DW2 (onder voorbehoud)

5JGZab: Inhaallessen

Aanpassing

08:255JGZabM206
09:155JGZabM206
10:205JGZabM206
11:105JGZabM206

7AAa: Rapport DW2

7TBZcd, (groep 2): Aanpassing lessenrooster

Aanpassing

08:257TBZcdVincles PAH
09:157TBZcdVincles PAH
10:207TBZcdV104les PAH
11:107TBZcdV104les PAH
12:007TBZcdV104les PAH
13:407TBZcdM306les PAV
14:307TBZcdM306les PAV
15:207TBZcdM306les PAV

Diversen: Lokaalwijzigingen Cordis

Lokaalwijziging

14:306JGZaV103
15:206JGZaV103

Diversen: Lokaalwijziging ICT

Lokaalwijziging

13:406STWdM204
15:206STWaH226
15:206STWbM204
15:206STWcM204

Nascholing: Afwezigheid LIM

Aanpassing

10:206GWefM303Taak

woensdag 02/12/2020

5CHa, 5CHb, 5FTAa, 5GWab, 5GWcd, 5GWef, 5TWab, 6CHab, 6FTAa, 6GWab, 6GWcd, 6GWef, 6TWa, 7AAa: Start examens

5JGZa, 5JGZb, 6JGZa, 6STWab, 6STWcd, 6STWe, 6STWf, 7VHOab, 7VHOcd: Rapport DW2 (onder voorbehoud)

7CPTef: Lokaalwijzigingen

Lokaalwijziging

12:507CPTaW012+W007
13:407CPTaW012+W007
14:307CPTaW012+W007
15:207CPTaW012+W007

7TBZcd: Aanpassing lessenrooster (groep 2 )

Aanpassing

08:257TBZcdM303les DZ
09:157TBZcdM303Les DZ
10:207TBZcdles LO
11:107TBZcdles LO
12:507TBZcdV004 polyv keukenles IZ
13:407TBZcdV004 polyv keukenles IZ
14:307TBZcdV004 polyv keukenles IZ
15:207TBZcdV004 polyv keukenles IZ

Diversen: Lokaalwijziging Cordis

Lokaalwijziging

08:257CPTefM202
08:255STWcdV108
08:256STWabV009
08:255VZiC011
08:256JGZaM208
08:256VZgM212
08:256VZijM304
09:155STWghM104
09:157CPTefM202
09:156VZghM212
09:156VZijM304
09:155STWcdV108
09:156STWabV009
09:156JGZaM208
10:205STWghM104
10:207CPTefM202
10:206VZghM212
10:206VZijM304
10:206STWabV009
10:205STWaV108
11:105STWabM205
11:105STWghM104
11:107CPTefM202
11:106VZghM212
11:107KZaM206
12:006VZghM212

Diversen: lokaalwijzigingen ICT

Lokaalwijziging

08:255VZbcM204
08:255VZdH225
09:155VZbcM204
11:105VZaH225
11:105VZhM204
12:507CPTaM204tot 16u10

donderdag 03/12/2020

3BSO, 4BSO: MOS duurzame fruitverkoop - speelplaats CURA - Begin: 10:10

4STWab, (behalve: ): Aanpassing lessenrooster

Aanpassing

10:204STWabLes wiskunde

5JGZab, 6JGZa, 6STWab, 6STWcd, 6STWe, 6STWf, 6STWg, 7VHOab, 7VHOcd: Start examens

6LMab: Aanpassing lessenrooster

Aanpassing

08:256LMaH107examen tem 11u10 (groep1)
08:256LMbV011 gr keukenexamen tem 11u10 (groep1)
11:106LMbpauze (groep 1)
12:006LMbC003Les Nederlands (groep1+2)
12:506LMaV011 gr keukenexamen tem 14u30 (groep 2)
12:506LMbV011 gr keukenexamen em 15u20 (groep2)

7CPTef: Bezoek ACTA

Begeleiding

08:257CPTef

7INVab, 7INVcd, 7INVe, 7VEBab, 7VEBcd: Rapport

7TBZcd: Aanpassing lessenrooster (groep 1 )

Aanpassing

09:157TBZcdLes MO
10:207TBZcdles DZ
11:107TBZcdles DZ
12:007TBZcdles DZ

Diversen: Lokaalwijzigingen

Lokaalwijziging

08:257CPTabM208
08:255STWefM206
08:257CPTcdM107
08:255VZabM108
08:255VZiM211
09:157CPTabM208
09:155STWefM206
09:157CPTcdM107
09:155VZabM108
09:155VZiM211
09:156VZhM305
09:156VZhM305
10:207CPTabM208
10:205STWcdM207
10:205STWefM206
10:207CPTcdC003
10:205VZiM211
10:206VZhM305
10:206VZiM305
11:107CPTabM208
11:105STWcdM207
11:105STWefM206
11:105VZiM211
11:106VZhM305
11:106VZiM305
11:107CPTcdC003
11:107TBZaM306
11:107TBZbM306
12:005VZiM211
12:007TBZaM306
12:007TBZbM306

Diversen: Lokaalwijziging ICT

Lokaalwijziging

08:255STWeH226
08:255STWfH224
08:255STWgH224
09:155STWaH224
09:155STWdH226
10:205VZfgH224
10:205VZhH226
12:005VZeM204
13:405VZfgH224
13:405VZeM204

Diversen: Aanpassing lessenrooster

Aanpassing

08:257CPTabLln komen 1u later
09:157CPTabC004Les

Diversen: Studeren op school

Aanpassing

12:50V101
12:50V102
12:50V103
12:50V110

vrijdag 04/12/2020

1ste graad: Rapport Dw3 (onder voorbehoud)

1ste graad: Rapport DW3

2de graad: Rapport DW2

3TSO, 4TSO, 5STWab, 5STWcd, 5STWef, 5STWgh: Start examens

4TSO: MOS duurzame fruitverkoop - speelplaats CURA - Begin: 10:10

5LMa, 5LMb, 5VZab, 5VZcd, 5VZef, 5VZgh, 5VZi, 6LMab, 6VZab, 6VZcd, 6VZef, 6VZg, 6VZh, 6VZi, 6VZj, 7KZa, 7KZb, 7LAa, 7TBZa, 7TBZb, 7TBZc, 7TBZd: Rapport DW2

7INVcd, 7INVe: Brandweer - Polyvalente zaal Culina - Begin: 12:50 - Einde: 16:10

Begeleiding

12:507INVcd
12:507INVe

7TBZcd: Aanpassing lessenrooster

Aanpassing

08:257TBZcdV204les PAH
09:157TBZcdV204les PAH
10:207TBZcdV204Les PAH
11:107TBZcdV009 les PAH
12:007TBZcdV203Les Godsdienst
13:407TBZcdVincles Expressie
14:307TBZcdVincles Expressie
15:207TBZcdVincles Expressie

Diversen: Lokaalwijzigingen

Lokaalwijziging

12:507CPTabM107
12:507CPTefC006
12:507CPTcdM201
13:406VZijM301
13:407CPTabM107
13:407CPTefC006
13:407CPTcdM201
13:405VZiV108
13:407LAaM209
14:306VZghV104
14:306VZijM301
14:307CPTabM107
14:307CPTefC006
14:307CPTcdM201
14:305VZiV108
14:307LAaM106
15:206VZghV104
15:206VZijM301
15:207CPTabM107
15:207CPTefC006
15:207CPTcdM201
15:207LAaC012

Diversen: Lokaalwijziging ICT

Lokaalwijziging

12:004VVbM204
12:004VVcM204
12:504VVdH224
13:403VVfH224

Diversen: Lokaalwijzigingen Cura nav examens

Lokaalwijziging

12:502BMWZcH118
13:404VVefH120
13:402BMWZcH118
13:404VVbH106
13:404VVcH106
14:302BMWZcH118
14:304VVbH106
14:304VVcH106
15:204VVijH120
15:204VVbH106
15:204VVcH106

Diversen: Studeren op school

Aanpassing

08:25V103
08:25V104
08:25V109
08:25V201

zaterdag 05/12/2020

zondag 06/12/2020